Schouwburg en Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

1999 – 2004

 

Architectuurstudio Herman Hertzberger

 

Aan de oorspronkelijke schouwburg Orpheus is een grote theater- en concertzaal toegevoegd. Belangrijke thema’s zijn het samengaan van akoestiek en zichtlijnen en het samenvoegen van bestaande architectuur en nieuwbouw.

 

Het enorme gebogen dak over het geheel is een sterk beeldbepalend element, waaronder een grote diversiteit aan bouwvolumes is ondergebracht. De uitbreiding van het oorspronkelijke gebouw (1963, architecten Bijvoet en Holt) en de inpassing in de weelderige groene situatie vroegen om een zorgvuldige benadering van de omgeving.

 

De nieuwe zaal biedt ruimte aan 1200 bezoekers, er is veel aandacht aan de installaties besteed opdat de zaal aan de strengste stilte-normeringen kan voldoen. Een serie foyers op verschillende verdiepingen geeft zowel ruimtelijk als qua kleurgebruik continuïteit. Waar in het bestaande gebouw het beton overheerst is in het nieuwe gedeelte gekozen voor staal en een lichte detaillering.

 

Zowel overdag als ’s avonds wordt het gebouw intensief gebruikt. De transparante foyergevels spelen daarop in: overdag vormen binnen en buiten een ruimtelijke eenheid.

’s Avonds tonen ze de feestelijke activiteiten van het theater.