Openbare Basisschool De Witte Olifant, Amsterdam Onderwijsvernieuwing en renovatie

2007 – 2010

 

Openbare Basisschool De Witte Olifant in het centrum van Amsterdam is gevestigd in een monumentaal pand uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Onderwijsvernieuwing vraagt hier om een bijzondere aanpak.

Ons voorstel is om daar waar mogelijk de lokalen te voorzien van een tussenvloer om meer ruimte te bieden voor actuele onderwijsopvattingen en onderwijsvernieuwing. Het vloeroppervlak van de lokalen wordt verdubbeld. De ruimte boven het gedeelte van de gang is akoestisch te scheiden van het ‘balkon’ in het lokaal door een glazen pui. Zo kunnen de activiteiten die wat meer lawaai maken of juist de volledige concentratie vragen er hun eigen plek vinden, terwijl de zichtrelaties open blijven. Er kan plenair, in groepjes en individueel gewerkt worden.

 

De randen van de vloeren zijn uitgevoerd als meubels: een doorgaand tafelvlak of een zitbank. Deze bieden veel meer werkruimte dan alleen een vloer met los meubilair.

 

Doordat er in kleur en materiaalgebruik een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het oorspronkelijke gebouw en de toevoegingen zijn beide helder te onderscheiden. Samen maken ze het gebouw geschikt voor een nieuwe gebruiksperiode.