Stichting Vedute

1991 - heden

 

Stichting Vedute nodigt kunstenaars, ontwerpers en architecten uit om een uitspraak te doen over ruimte. Binnen de maten 7 x 32 x 44 cm (in gesloten vorm) worden deze uitspraken Ruimtelijke Manuscripten. Inmiddels beheert stichting Vedute een collectie van ruim 150 werken.

 

Dickens van der Werff maakte in 1993 het Inside Outsight.

Het ruimtelijk manuscript is van hout gemaakt, met twee op houten bladen bevestigde spiegels als pagina’s. Deze spiegels scharnieren naar buiten vanaf twee tegenover elkaar staande ‘boekruggen’. De bladen zijn in verschillende standen te zetten waardoor de kijker meer of minder ruimte bij het object kan betrekken. Naar gelang de stand van de bladen, geeft de spiegeling de relatie met de omgeving weer of ontstaat de oneindigheid in de ruimte zelf.

 

Mirjam IJsseling was van 1996 tot 2001 voorzitter van Vedute en initiator van diverse projecten en publicaties.

Zo werd in 1998 de deelcollectie "The Written versus the Constructed" gepresenteerd in het Vormgevingsinstituut (nu FOAM) te Amsterdam. De letters van VEDUTE zijn de dragers van de presentatietafels voor de Ruimtelijke Manuscripten.