1

Ons bureau voor architectuur is opgericht in 2008

en bevindt zich in het centrum van Amsterdam.

 

Wij zien de ontwikkeling van ruimtelijke concepten als de kern van ons werk. In de architectonische vormgeving streven we naar een heldere architectuur, uitgewerkt in duurzame materialen en zorgvuldige detaillering. Ontwerp en onderzoek zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel in de ontwikkeling van ruimtelijk en functioneel ontwerp als bij de bouwtechnische uitvoering.

 

De bundeling van expertise is het uitgangspunt voor ontwerp en uitvoering van hoogwaardige architectuur. Binnen onze projecten werken we aan de integratie van openbare ruimte, architectuur, landschap en interieur. Dat doen we in voortdurende dialoog met opdrachtgevers en gebruikers, en in nauwe samenwerking met onze externe adviseurs.

 

Dickens van der Werff

Mirjam IJsseling