1

Dickens van der Werff werkt op het grensvlak van architectuur en beeldende kunst, met de vormgeving van ruimte als uitgangspunt. Hij geeft vorm aan beweging en verandering.
Dickens werkte na zijn architectuuropleiding in Delft een jaar bij Gwathmey Siegel & Associates Architects in New York. Daarna was hij bijna twintig jaar verbonden aan Architectuurstudio Herman Hertzberger. Als ontwerper leverde hij belangrijke bijdragen aan een grote diversiteit aan projecten. Van grote stedelijke studies als de uitbreiding van Tel Aviv, Freising en Middelburg, tot kleinschalige projecten als een particulier woonhuis in Amsterdam en het Bijlmermonument. Als projectarchitect werkte hij onder meer aan de uitbreidingen van Centraal Beheer en Theater Orpheus in Apeldoorn, de groeiwoningen in Almere en een school in Rome.


Foto: Katja Effting